windykacja

Sprzedać dług z tytułu pożyczki

dealSprzedaż wierzytelności czyli potocznie długu stanowi alternatywę w stosunku do jej windykacji. Nie wszystkiego rodzaju wierzytelności można zbywać jednak takie jak z tytułu kredytu albo pożyczki, jak najbardziej można. Możliwość taka dotyczy także wierzytelności z tytułu prywatnych pożyczek udzielnych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Jednak to że można sprzedać dług tytułu pożyczki wcale automatycznie nie oznacza, że znajdzie się chętny aby taki dług kupić, za cenę która satysfakcjonowałaby pożyczkodawcę – zbywcę. I również ten aspekt powinny mieć na względzie osoby udzielające pożyczki bez należytego zabezpieczenia jej zwrotu (skutecznej windykacji). Read More