zabezpieczenie pożyczki

Weksel jako „zabezpieczenie” pożyczki

Weksel wystawiony przez pożyczkobiorcę to pomocny dokument dla pożyczkodawcy. Nawet w bankach wróci do łask przy kredytach ponieważ bankowy tytuł egzekucyjny to już przeszłość. Weksel zabezpiecza możliwość szybkiego wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Chodzi o to, że nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla jest nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym i nawet jeżeli dłużnik odwoła się, to dzięki takiemu nakazowi można dokonać zabezpieczenia na mieniu dłużnika.

Weksel jednakże nie stanowi zabezpieczenia pożyczki czyli nie zapewnia wyegzekwowania należności. Weksel sam w sobie nie przedstawia wartości jeżeli dłużnik wekslowy nie posiada majątku (w tym dochodów) z którego można przeprowadzić skuteczną egzekucję. Niestety ale chyba po dziś dzień tysiące wierzycieli nie zdaje sobie z tego sprawy dopóki nie staną w obliczu bezskutecznej egzekucji.

Jak zatem zabezpieczyć pożyczkę a dokładniej zwrot, egzekucję pożyczki jeżeli dłużnik dobrowolnie jej nie spłaci? Otóż najpewniejszym zabezpieczeniem jest hipoteka czyli zabezpieczenie na nieruchomości której właścicielem jest pożyczkobiorca. W miarę pewnym zabezpieczeniem jest także zastaw czyli zabezpieczenie na ruchomości która najczęściej jest pojazd będący własnością pożyczkobiorcy. Zabezpieczeniem jest też podżyrowanie pożyczki przez osobę z majątkiem, z dochodami.

Jak wiadomo, banki udzielają kredytów gotówkowych nie tylko pod zabezpieczenie rzeczowe czyli pod hipotekę albo zastaw. Kredyty gotówkowe niezabezpieczone ani bez wymogu podżyrowania to podstawowa oferta banków i pozabankowe oraz prywatne pożyczki też nie muszą być zabezpieczone rzeczowo ani podżyrowane. W takim wypadku jednak należy właśnie sprawdzić, czy pożyczkobiorca wykazuje zdolność kredytową której podstawa jest stabilny, odpowiednio wysoki dochód oraz minimum innych zobowiązań finansowych.

One Comment
  1. Pożyczki pod sam weksel to bardzo poszukiwane pożyczki. Jeżeli pożyczkodawca żąda tylko weksla i nie interesuje go czy pożyczkobiorca ma prace i generalnie dochody i czy ma majątek, to tak jakby udzielił pożyczki bez niczego. Weksel bowiem nie stanowi żadnego zabezpieczenia dla pożyczkodawcy. Tak, ponieważ jeżeli pożyczkobiorca nie ma dochodów ani majątku to komornik będzie bezradny i należności nie wyegzekwuje. Coraz mniej pożyczkodawców udziela pożyczek tylko pod weksel, chodź swoją drogą, nawet firmy pożyczkowe które przecież piszą, że weryfikują zwłaszcza dochody, ponoć w rzeczywistości często jednak nie dokonują odnośnej weryfikacji. Tak jest w przypadku Providenta, gdzie tylko w niektórych przypadkach (jak przeczytałem na stronie www Provident) sprawdzane jest zatrudnienie pożyczkobiorcy.

Leave a Comment