zabezpieczenie pożyczki

Weksel jako „zabezpieczenie” pożyczki

Weksel wystawiony przez pożyczkobiorcę to pomocny dokument dla pożyczkodawcy. Nawet w bankach wróci do łask przy kredytach ponieważ bankowy tytuł egzekucyjny to już przeszłość. Weksel zabezpiecza możliwość szybkiego wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Chodzi o to, że nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla jest nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym i nawet jeżeli dłużnik odwoła się, to dzięki takiemu nakazowi można dokonać zabezpieczenia na mieniu dłużnika.

Weksel jednakże nie stanowi zabezpieczenia pożyczki czyli nie zapewnia wyegzekwowania należności. Weksel sam w sobie nie przedstawia wartości jeżeli dłużnik wekslowy nie posiada majątku (w tym dochodów) z którego można przeprowadzić skuteczną egzekucję. Niestety ale chyba po dziś dzień tysiące wierzycieli nie zdaje sobie z tego sprawy dopóki nie staną w obliczu bezskutecznej egzekucji.

Jak zatem zabezpieczyć pożyczkę a dokładniej zwrot, egzekucję pożyczki jeżeli dłużnik dobrowolnie jej nie spłaci? Otóż najpewniejszym zabezpieczeniem jest hipoteka czyli zabezpieczenie na nieruchomości której właścicielem jest pożyczkobiorca. W miarę pewnym zabezpieczeniem jest także zastaw czyli zabezpieczenie na ruchomości która najczęściej jest pojazd będący własnością pożyczkobiorcy. Zabezpieczeniem jest też podżyrowanie pożyczki przez osobę z majątkiem, z dochodami.

Jak wiadomo, banki udzielają kredytów gotówkowych nie tylko pod zabezpieczenie rzeczowe czyli pod hipotekę albo zastaw. Kredyty gotówkowe niezabezpieczone ani bez wymogu podżyrowania to podstawowa oferta banków i pozabankowe oraz prywatne pożyczki też nie muszą być zabezpieczone rzeczowo ani podżyrowane. W takim wypadku jednak należy właśnie sprawdzić, czy pożyczkobiorca wykazuje zdolność kredytową której podstawa jest stabilny, odpowiednio wysoki dochód oraz minimum innych zobowiązań finansowych.